Thi công bảng hiệu Lumi

  • Khách hàng: Nhà thông minh Lumi
  • Địa điểm: Đà Nẵng
  • Quy mô: Đang cập nhật
  • Diện tích: Đang cập nhật
  • Kiến trúc sư: Đang cập nhật
  • Hoàn thành: 2024